At være studerende kan være en økonomisk udfordring. Det er almindeligt for studerende at supplere deres SU med en deltidsjob for at gøre økonomien lidt mere håndterbar. Men hvor meget må man egentlig tjene ved siden af SU, uden at det går ud over ens SU?

H2: Hvad er reglerne?

For at sikre, at SU-systemet er retfærdigt, og at hjælpen går til de studerende, der har mest brug for den, har regeringen indført en række regler og grænser. Disse regler inkluderer en indtjeningsgrænse for, hvor meget studenten kan tjene ved siden af SU i løbet af et år.

H3: Mbangernes faldgrube

En faldgrube, som mange studerende falder i, er at tjene for meget i løbet af sommermånederne, hvor de måske ikke modtager SU. Overtrædelse af indtjeningsgrænsen kan betyde, at den studerende skal betale sin SU tilbage for nogle måneder.

H2: Hvordan beregnes indtjeningsgrælsen?

Indtjeningsgrænsen beregnes ud fra det beløb, man får udbetalt i SU, multipliceret med et bestemt tal. Dette tal varierer, men det fastsættes hvert år af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

H3: Tilpasning til SU-niveau

Som en generel regel må man tjene omkring 2.000 kroner pr. måned ved siden af SU, hvis man modtager den højeste SU-sats. Dette tal kan dog variere afhængigt af blandt andet ens egen alder og om man bor hjemme eller ude.

H2: Hvad sker der, hvis man overskrider grænsen?

Bliver man taget i at tjene for meget ved siden af SU, skal man betale sin SU tilbage for de måneder, hvor man har overskredet grænsen. Det er derfor vigtigt, at man holder øje med, hvor meget man tjener, for at undgå at skulle betale en stor sum penge tilbage.

For at få en mere præcis forståelse af, hvad man må tjene på SU, kan det være en god idé at besøge denne side.