Når der sker et dødsfald, er der først papirarbejde, der skal udfyldes, heriblandt dødsanmeldelsen. Det skal altså ordnes som det første, men når det er gjort, skal du begynde at planlægge begravelsen. Her er der mange forskellige opgaver, der skal ordnes, og vi gennemgår dem alle i denne artikel.

Aftal et møde med en præst

Når du ved, at begravelsen skal foregå kirkeligt, kan det være en god idé at aftale et møde med en præst (eller hvis den skal foregå borgerligt, aftale et møde med en ceremonileder). Samtalen med præsten har til formål at tale om begravelsen, f.eks. hvilke salmer, der skal synes, hvad præsten skal komme ind på i sin mindetale samt tale om pårørendes tanker og følelser omkring dødsfaldet.

Bestil kiste og/eller urne

Du kan vælge selv at bygge eller bestille en kiste eller urne. Hvis afdøde skal bisættes, skal du bruge begge dele. Hvis du vælger at bygge kiste eller urne selv, skal du være opmærksom på, at Danske Krematoriers Landsforening stiller krav til bl.a. størrelse og materiale. Du kan også bestille det hos en bedemand eller hos en ligkisteproducent.

Kremering og urnenedsættelse

Hvis du benytter en bedemand, kan denne sørge for, at kisten køres på krematorium efter begravelsen. De vil i mange tilfælde også kunne afhente urnen. Du kan også selv vælge at køre kisten til krematorium og afhente urnen, men husk at aftale tid og dato i forvejen. Du vælger selv, hvilket krematorium, du vil bruge. Når kremeringen er færdig, modtager du et brev om, at urnen er klar til afhentning. Hvis urnen skal nedsættes på en kirkegård, skal du eller bedemanden aftale en dato for urnenedsættelse med kirkekontoret.

Overflytte afdøde

I mange tilfælde ligger afdøde på et lighus eller et kapel i dagene mellem dødsfaldet og begravelsen. Hvis afdøde skal begraves ved en kirke, skal denne overflyttes hertil. Hvis afdøde skal kremeres eller begraves et andet sted end der, hvor begravelsen foregår, skal du sørge for transport efter begravelsen. Transporten foregår i rustvogn.

Invitere til mindehøjtidelighed

I dødsanmeldelsen har du taget stilling til, hvor og hvornår begravelsen skal foregå, og du kan nu planlægge mindehøjtideligheden. Her skal du tage stilling til, hvem der skal inviteres, hvordan du giver besked, om der skal inviteres til urnenedsættelse, om der skal indrykkes en dødsannonce, om der skal arrangeres mindesamvær og om flere pårørende skal holde tale under begravelsen eller mindesamværet.

Bestille blomster

Hvis du bruger en bedemand, vil denne ofte have en oversigt over de blomster, der kan skaffes. Hvis du ikke bruger en bedemand, skal du selv stå for at bestille blomster et sted. De blomster, der typisk bruges ved begravelser, er bårebuketter, båredekorationer, kranse og buketter til kondolence.

Fremskaffe ligklæder

Der er ingen krav om, hvordan afdøde skal klædes på, men hvis du bruger en bedemand, vil denne ofte kunne tilbyde dig at købe tøj til afdøde (ligklæder). Hvis du ikke benytter en bedemand eller ikke bryder dig om ligklæderne, kan du vælge at bruge afdødes eget tøj. Hvis du bruger en bedemand, kan du aflevere tøjet hos denne, og denne sørger så for at klæde afdøde på inden begravelsen.

Skrive tale

En præst (eller en ceremonileder) holder i mange tilfælde en mindetale om afdøde. De pårørende kan dog også holde en tale. Det tager ofte lang tid at forberede sådan en tale, især når man sørger, så det kan være en god idé at begynde at overveje talens indhold og form i god tid.

Som du kan se, skal der overvejes meget og ordnes meget i forbindelse med planlægningen af en begravelse. Det er derfor altid en god idé at lade en bedemand hjælpe dig med alle disse opgaver, så du også får tid til familien og til at sørge. Vi kan anbefale denne bedemand i Ribe.